Het Nederland van Baudet

 

Uit Introibo 5

Heeft u het promotiefilmpje van het Forum voor Democratie gezien? Een ronkende video over het grootse verleden van Nederland, en de geweldige vrijheidsdrang en inventieve handelsgeest van zijn inwoners. En dat grootse verleden en die vrijheidsdrang manifesteren zich voor het eerst in de opstand tegen de bruut onderdrukkende Spanjaarden met hun verschrikkelijke inquisitie! Dat is het begin van Nederland.

Deze denkwijze loopt parallel met die van de protestantse Engelsen. Ook daar begint de geschiedenis pas met de Reformatie. Ook hebben beide landen sinds de Reformatie gestreden om de wereldheerschappij, als elkaars concurrenten. Wie heeft die mythe geschapen, van het Britse of Nederlandse Israël, dat in naam van God de nieuwe leider zou zijn van een nieuw, allesomvattend wereldrijk, gesticht op de ruïnes van de Katholieke Kerk? Wie haten sinds 2000 jaar de Katholieke Kerk? Wie streven al eeuwen naar wereldheerschappij – en blijken daar volkeren voor te hebben gebruikt, die nu op hun uitroeilijst staan? Ach, wat waren de protestanten blind…

Dat Nederland pas begint met de 80-jarige oorlog is een Hollandocentrische mythe, die geen recht doet aan de rest van het land, dat eens strekte van Groningen tot Bonen (nu Boulogne) en Luxemburg. Ze doet ook geen recht aan de 1000-jarige katholieke geschiedenis van het land, dat al 1500 jaar ook een katholieke bevolking heeft. Het is bovendien gebaseerd op valse, protestantse propaganda, want inmiddels kan men bijvoorbeeld zelfs op Youtube zien dat het verhaal over de inquisitie voor 90% verzonnen is – door de aartsvijand van de Kerk natuurlijk, de ‘vader van de leugen.’

Het is de ‘protestantse mythologie,’ die hier aan het woord is. Ze bestaat uit verschillende eenvoudig te weerleggen mythen, die samen tot een nogal geestvernauwende spruitjesblik tot een verwrongen wereldbeeld leiden. Ik noem er een paar:

 • de Heilige Geest heeft na Pinksteren ongeveer 1500 jaar niets gedaan, en is pas werkzaam geworden in Luther en Calvijn, de eersten die werkelijk begrepen wat het geloof is
 • de Nederlanders hadden voor de Reformatie geen bijbel in de volkstaal
 • de Middeleeuwen waren duister
 • de Inquisitie was een bloedig en wreed onderdrukkend martel- en moordinstituut
 • Nederland is het nieuwe Israël
 • God, Nederland en Oranje – dat is de orde die God wil.

Deze protestantse mythologie is zeer hardnekkig. Op de tentoonstelling 80 jaren oorlog in het Rijksmuseum zag ik nog een uitlegbord waarop wordt beweerd dat na de Scheiding van 1648 het Noorden een Republiek van vrijheid was, terwijl in het Zuiden de mening nog onderdrukt werd…

In de 1000 jaar die voorafgegaan zijn op de protestantse opstand tegen onze wettige heerser Filips II[1], kan het toen veel grotere Nederland bogen op grootse personen, feiten en daden. Ik noem er een paar:

 • de katholiek geworden Salische Franken, die vanuit Salland komend, zich in Brabant vestigden, en vandaaruit stichtten:

– onder de in Doornik geboren Salische Frank Clovis (466-511) het koninkrijk Frankrijk, waarvan Clovis de eerste (katholieke) koning was

– onder de wellicht in Herstal (Heer – stal, stal van het leger) geboren Karel de Grote (747-814) een katholiek keizerrrijk dat bijna heel Europa omvatte. Hun taal staat mede aan de oorsprong van het Frans, waar nog vele Nederlandse woorden in voortleven

 • de Frankische hofmeier Karel Martel versloeg in 732 de moslims bij Poitiers en redde zo Europa.[2]
 • de in het Vlaamse Bonen (nu Boulogne) geboren Godfried van Bouillon (1060-1100) werd tijdens de Kruistochten uitgeroepen tot Koning van Jeruzalem, maar weigerde…
 • de katholieke Nederlanders trokken ten strijde tegen de moordlustige, vernielzuchtige, tirannieke moslims; daarentegen zien we de protestantse Nederlanders met hen heulen tegen de katholieke Habsburgers. In 1566, 1568 en 1574 stuurde Willem van Oranje delegaties naar de Turken om de sultan te vragen de Spanjaarden in het zuiden aan te vallen.[3] Anno 2019 maken we mee hoe de opvolgers van de protestanten, de vrijmetselaars, Europa geheel uitleveren aan de islam…
 • de in Gent geboren keizer Karel V (1500-1558) stichtte een katholiek wereldrijk waarin de zon nooit onderging, het vierde grootste wereldrijk ooit. Het protestantse Nederland met zijn koloniën is nooit verder gekomen dan de 40e plaats…
 • de kloosters. Zij hebben de dijken gebouwd in de moerasdelta die de Nederlanden zijn en als zodanig ons land na God geschapen; zij hebben ons onder meer nagelaten: scholen, ziekenhuizen, gasthuizen, brouwerijen.
 • de Europese universiteiten, voortgekomen uit de kathedraalscholen. De eerste was die van Bologna (1088). De Frankische stad Parijs volgde in 1155. De universiteit van Leuven in 1425, ze stond internationaal in hoog aanzien. De heilige Thomas van Aquino was slechts één van haar wereldberoemde studenten
 • de scholastiek werd gesticht door de heilige Anselmus van Kantelberg (+1109), zoon van Frankische adel. St. Thomas van Aquino (1225-1274) studeerde aan de Frankische universiteiten van Parijs en Keulen en doceerde daar. St. Hugo van St. Victor (Ieper?, +1141) was een Frank, evenals Henricus van Gent (1293, Gent) alsook Aristotelesvertaler Willem van Moerbeke (+1286).
 • de gothiek ontstond in 1122 in de Frankische plaats Saint Denis
 • missionaris Willem van Rubroek maakte van 1253 tot 1255 een reis die hem bracht tot in Mongolië. Zijn reisverslag wordt als veel betrouwbaarder beschouwd dan dat van de latere Marco Polo (1254-1324)
 • de begijnhoven, een Frankische, katholiek-sociale instelling voor oudere vrouwen, uitgezaaid over de hele Nederlanden. Er konden wel 1000 en meer begijnen gehuisvest zijn.
 • de Hanze, het handelsverbond dat midden van de vijftiende eeuw zich uitstrekte van de mondingen van de Rijn en Maas in het zuiden, bijvoorbeeld de Engelse steden Norwich en Hull in het westen, tot ver in Finland in het noorden, en Reval (Tallinn) in het oosten. Het had een katholieke signatuur; alle vrije rijkssteden moesten bijvoorbeeld trouw zijn aan het Heilig Roomse Rijk. Deze economische macht kwam tot stand zonder dwang. Wat een voorbeeld voor de Europese Unie! Wat een voorbeeld ook voor ons katholieke leken; de Pausen moedigen ons aan om sociale organisaties te stichten, zodat de beroepswetten serieus verdedigd worden door competente leden, en niet door instituties met duizenden tussenpersonen.[4]
 • de katholieke hoofse cultuur van hof, hertogen, graven, ridders – nog steeds leeft zij deels voort aan de hoven van Europa. Wist u dat het grootste riddertoernooi ooit werd gehouden op Nederlandse bodem: bij de graven van Loon (het huidige Belgisch Limburg)
 • in 1454 werd de boekdrukkunst door katholieken uitgevonden; al snel drukten zij de Delftse Bijbel met het Oude Testament (1477) en de Liesveldbijbel (1526). Het protestantse verzinsel dat de katholieken geen Heilige Schrift lazen blijft dus een sprookje. Katholiek Nederland had in de 15e eeuw een hoog alfabetisme en boeken waren in elke stad verkrijgbaar of raadpleegbaar, indien niet gedrukt dan toch in ieder geval gekopieerd. Tot 28 januari kunt u zich daarvan overtuigen op de tentoonstelling De Stad als Klooster in het Museum voor religieuze Kunst in Uden.
 • Katholieke Nederlandse mystici als Ruysbroeck, Hadewijch, Beatrijs van Nazareth, Gheraert Appelman, zuster Bertken, zijn in de katholieke mystiek nog steeds klinkende namen. De Navolging van Christus van Thomas van Kempen is na de Heilige Schrift het meest gelezen boek ter wereld. Een studievriend trof het nog op de berg Athos aan.
 • De Nederlandse schilderkunst van vóór de zogenaamde Reformatie is geliefd over de hele wereld en baanbrekend voor de tijd erna. Zou het merendeel ervan, met beeldhouwkunst en toegepaste kunst, niet verwoest zijn door de Beeldenstorm, hoe talrijker nog zou zij nu wereldwijd aanwezig zijn in kathedralen, in musea en openbare gebouwen.

De opstand bracht dan wel vrijheid voor de calvinisten, op hun beurt onderdrukten zij de katholieken, lutheranen, wederdopers. Willem van Oranje en de prinsen Maurits en Frederik Hendrik lieten zelfs 70% van de Meierij van Den Bosch uitroeien door een politiek van volkerenmoord en uitroeiing door vernietiging van de oogsten.

Hoewel in 1796 kerk en staat in de Bataafse Republiek gescheiden werden, werd godsdienstvrijheid pas grondwettelijk in 1848, en het duurde nog tot 1983 (!) eer het processieverbod werd opgeheven. Brabant en Limburg bleven lang Generaliteitslanden, kolonies bestuurd vanuit Den Haag en zonder vertegenwoordiging in de regering. Burgemeesters, politie-ambtenaren, leraren, ze moesten in het katholieke Zuiden overal uit het protestantse Noorden geïmporteerd worden, want ‘een katholiek kun je niet vertrouwen,’ Zuiderlingen worden tot op heden in Holland wat raar aangekeken wegens hun ‘katholieke’ tongval en veronderstelde plattelandsinferioriteit ten opzichte van de grote-stads-Hollanders.

Ondertussen werd het protestantse Nederland een roofstaat…

 1. van Isselt

[1] Hertog van Brabant, Gelre, Limburg, Luxemburg, Namen, graaf van Vlaanderen, Henegouwen, Holland, Zeeland, Zutphen, Drenthe, heer van Friesland, Doornik en het Doornikse, Utrecht, Overijssel, Wedde en Westwoldingerland, en Groningen.

[2] Sommige historici vragen zich tegenwoordig af of het deze slag was, of iets anders, dat de ‘Moren’ over de Alpen terugjoeg.

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Protestantism_and_Islam#The_Dutch_Revolt_and_Islam

[4] Vergelijk Paus Pius XII: ‘In de huidige omstandigheden is de structurering van het maatschappelijk en speciaal het economische leven in corporaties dient de praktische voortgang van de Katholieke leer over de menselijke persoon, over de gemeenschap, over arbeid en over privé-eigendom.’ (Brief aan de sociale week, 10 juli 1946, in: R. J. Ederer: Pope Pius XII on the Economic Order)

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.