Valse profeten 3 – de valse zieners in Medjugorje en hun valse Maria

Medjugorje

Door Mark Waterinckx, Fatima, 11 september 2012

Vanuit het Portugese erkende verschijningsoord Fatima worden tegenwoordig bedevaarten georganiseerd naar het niet-erkende ‘verschijningsoord’ Medjugorje in Joegoslavië. Marioloog Mark Waterinckx werd uitgenodigd om in Fatima uitleg te geven over wat echt gebeurt in Medjugorje.

Mark Waterinckx was van beroep lector chemie aan een Hogeschool in Brugge (België), onderzoeker in het Belgische Atoomcentrum in Mol en onderzoeker van uitvindingen in het ‘Institut International des Brevets’ in Den Haag (Nederland). Maar sinds 1970 kwam hij in contact met een heel andere wereld, de wereld van vele actuele ‘verschijningen’ en ‘wonde­ren’,  zoals San Damiano, Garabandal, don Gobbi, Little Pebble, en later ook Medjugorje. Hoe dat kwam?

Zijn vrouw genas volledig van een zwaar auto-ongeluk in 1969. Korte tijd later bleek een kloosterzuster voor haar genezing gebeden te hebben tot de nu heilig verklaarde Pater Pio. Maar deze kloosterzuster maakte hem ook bekend met deze en andere wonderlijke zaken die later evenwel niet authentiek bleken te zijn. Zo kwam Medjugorje dus op zijn weg. En hij geloofde daar in.

In 1984 kwam hij voor de eerste maal in Medjugorje, en werd een grote propagandist van dit ‘verschijningsoord’. Hij tolkte zelfs bijna alle ‘zieners’ in Medjugorje. Hij gaf tussen de 50 en 100 dia-voordrachten en, zoals de meeste mensen die in ‘Medjugorje’ geloven, sprak hij kwaad over de bisschop van Mostar die deze ‘verschijningen’ niet wilde erkennen.

Langzaam maar zeker echter komt er een deuk in zijn ‘Medjugorje-geloof’. Al sinds 1986 hoorde hij negatieve berichten over het immorele gedrag van leidinggevende paters francis­canen in Medjugorje. Pas later kon hij dit geloven, toen meerdere slachtoffers hem hun verhaal vertelden, hoe ze seksueel werden aangerand door deze paters franciscanen.

Zijn ommekeer kwam definitief in 1997, toen in Capljina, 15 km van Medjugorje, een franciscaanse kerk dichtgemetseld werd om de bisschop van Mostar de ingang te beletten. Waterinckx ging op staande voet naar Capljina op onderzoek. Een van deze franciscanen zei hem ronduit: “Ik heb geen paus of bisschop nodig, de heilige Geest leidt mij.” Deze francis­caan hoorde biecht van pelgrims in Medjugorje, ondanks zijn suspensie… Dezelfde dag nog bracht Waterinckx verslag uit bij mgr. Peric, de bisschop van Mostar, in wiens bisdom Medjugorje ligt, en wel op 4 augustus 1997.

Al decennia lang bleek in deze regio een strijd te heersen tussen rebellerende franciscanen en de officiële kerk van Rome en Mostar. Paus Paulus VI had nl. beslist dat de franciscanen de helft van hun kerken moesten overdragen aan de diocesane priesters van het bisdom Mostar.

Zowel de ‘verschijnende’ Gospa (O.L.Vrouw in het Kroatisch) als de franciscanen van Medjugorje steunden de rebellen tegen Paus en bisschop!

Na uit eigen ervaring, door contacten, boeken en internet ook over menige andere schandalige zaak met betrekking tot ‘zieners’ en paters te hebben vernomen was voor Waterinckx nu helemaal duidelijk dat dit niet van God kon zijn.

Welke zaken die Waterinckx de ogen hebben geopend of zich daarna afspeelden of aan het licht kwamen, worden hiermee bedoeld?

 1. Pater  Tomislav Vlasic heeft al vijf jaar voor het begin van de ‘verschijningen’een kind verwekt bij een kloosterzuster . De uitgelekte liefdesbrieven tussen hem en de zuster getuigen van een satanische manipulatie. De ‘Gospa’ zei tegen de ‘zieners’ dat ze Pater Tomislav moesten bedanken, omdat hij hen zo goed leidde… Deze Pater Vlasic is nu door Rome gelaïciseerd (= tot de lekenstand teruggebracht)!
 2. Bij het eerste vraaggesprek van mgr. Zanic in Mostar met de ‘zieners’ Mirjana en Ivanka werden deze al betrapt op … meineed!
 3. In 1981, gedurende de allereerste dagen in Medjugorje, heeft pastoor P. Jozo Zovko de ‘zieners’ langdurig ondervraagd. Zijn conclusie (op bandopname) luidde: “ U hebt satan gezien. Er is geen boodschap, er is geen teken.” Later speelde hij het spel mee…
 4. ‘Zienster’ Marija Pavlovic heeft zelf verklaard dat Pater Tomislav Vlasic haar manipu­leerde om een valse ‘boodschap’ te publiceren.
 5. ‘Zienster’ Vicka fabriceerde een valse ‘boodschap’ om (veel) geld af te troggelen van een abdij in Nederland voor de bouw van een hotel met 100 bedden.
 6. Alle ‘zieners’ leven in luxe in dit eens zo armoedige dorp in Herzegovina.
 7. De drie voornaamste leidende paters franciscanen zijn officieel gesanctioneerd door de R.K. Kerk:
 8. a)  Pater Slavko Barbaric stierf in ongehoorzaamheid in Medjugorje, waar het hem verboden was nog te verblijven.
 9. b) Pater Jozo Zovko werd gesuspendeerd, hetgeen nog tweemaal werd bevestigd.
 10. c) Pater Tomislav Vlasic is uit de franciscaanse orde gezet en tot de lekenstand teruggebracht.
 11. Er is niets bovennatuurlijks in Medjugorje, volgens de inzake Medjugorje bevoegde bisschoppen Zanic en Peric en alle diocesane commissies. Ook de bisschoppenconfe­ren­tie van voormalig Joegoslavië heeft in 1991 niets bovennatuurlijks kunnen constateren inzake Medjugorje.
 12. In een 50-tal boeken en websites staan bewijzen over het heiligschennend bedrog van Medjugorje, b.v. www.cbismo.comen www.marcocorvaglia.com/medjugorje-en/home.html
 13. In 2007 kwamen Italiaanse bisschoppen uit Toscane op ‘ad limina’-bezoek in het Vaticaan. Mgr. Amato, toen secretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer, vroeg hun de duidelijke afwijzing van Medjugorje in een preek van mgr. Peric uit Mostar in hun bisdomblad af te drukken, ter kennisname voor priesters en leken. Mgr. Levada, toen prefect van deze Congregatie, zei dat iedereen die in Rome informatie vraagt over Medju­gorje, verwezen wordt naar de bisschop van Mostar.
 14. In een brief van 22-7-1998 schreef kardinaal Ratzinger (de huidige paus) dat wat (positieve)  Medjugorje-aanhangers hem in de mond legden, pure verzinsels waren (‘frei erfunden’).
 15. Toen mgr.  Peric van Mostar in 2006 op ‘ad limina’-bezoek was bij paus Benedictus XVI, zei deze: “Hoe kan ook maar één mens aan zoiets (Medjugorje) geloven?”
 16. Op 29-8-2012, bij het feest van Johannes de Doper, zei dezelfde paus: “Waarheid is waarheid. Men kan geen compromissen sluiten met de waarheid.”

Tot besluit: “Het ‘succes’ van Medjugorje is te wijten aan propaganda en manipulatie”. Dat hebben de bisschoppen van Mostar steeds gezegd. Het is te hopen dat de Vaticaanse commis­sie over Medjugorje de moed heeft de woorden van onze paus te volgen en te herhalen wat de bisschoppen van Mostar steeds hebben gezegd.

Bron: https://stichtingvaak.blogspot.com/2012/10/voordracht-over-medjugorje-in-fatima.html

———————————————————————————————————————–

De satanische oorsprong van Medjugorje

Enkele argumenten:

1 ° tijdens de eerste dagen in juni 1981, concludeerde Fr. Jozo Zovko na ondervraging van alle ‘zieners’: “Je hebt Satan gezien, niet de Gospa; er is geen teken, er is geen boodschap. “Deze woorden van de kapelaan van Med. zijn opgenomen op de band en zijn in het bezit van de bisschop van Mostar. Ik heb de geschreven tekst. Later heeft pater Jozo de kinderen gemanipuleerd. Hij weigerde hun uitdrijving.

-Ref . : ” Ces 10 jours qui ont fait Medjugorje”, J. Bouflet, Ed.CLD, Tours 2007, ISBN 978-2-85443-512-2, p. 147-8

 

2 ° Ex-Franciscaan Tomislav Vlasic insinueert in een brief aan de paus dat zijn bisschop ‘een satan is’. Deze ex-franciscaan is ontmaskerd als satanist en ontslagen door Rome  wegens seksuele aangelegenheden, manipulatie van het geweten, dubieuze mystiek, verdachte doctrines, ongehoorzaamheid, schisma en ketterij. Hij was de eerste spirituele leider van de ‘zieners’. De Gospa zei tegen de ‘zieners’: “Je moet Tomislav bedanken. Hij leidt je zo goed. “( ‘Bericht ‘ 28-2-82 en 3-6-83)

-Ref . : www.cbismo.com/index.php?mod = vijest & vijest = 227

http://www.cbismo.com/index.php?mod = vijest & vijest = 228

 

3 ° Tomislav lacht voor zijn bisschop en ontkent het bestaan ​​van het dagboek van ‘ziener’ Vicka , dat schandalige ‘boodschappen’ bevat.

-Ref . : “Medjugorje ou la fabrication du surnaturel “, J. Bouflet , Ed. Salvator , Parijs 1999

ISBN 2-7067-0201-X, p. 69

 

4 ° Tomislav schrijft sadistische manipulatieve ‘liefdesbrieven aan een franciscaanse non die zijn kind draagt’ ( eind 1976, begin1977)

-Ref. : “The Medjugorje Deception”, E.. Michael Jones, 1998, Fidelity Press, South Bend, USA-IN 46617, ISBN 0-929891-05-8, p. 47-50 en p. 141-5

 

5 ° In een officiële brief van 11-7-1988 ‘ziener’, zegt Marija Pavlovic dat ze gemanipuleerd is door Tomislav om een ​​vals ‘bericht’ van de Gospa te verzinnen

-Ref . : “Miracles, Apparitions, Que croire ? Qui croire ? “, Les Cahiers d’Edifa , Parijs 1997 p. 83; “The Medjugorje Deception (nr. 4) p. 144

 

6 ° ‘Ziener’ Mirjana   Hasan ziet een ‘verschijning’ van Onze Lieve Vrouw, vermomd als … Satan.

-Ref. : Eine Reise nach Medjugorje”, R.Franken , M.Waterinckx , M. Hauke, Dominus- Verlag Augsburg2011, ISBN 978-3-940879-15-8, p. 63-42

 

7 °   ‘Ziener’ Mirjana struikelt tijdens haar eerste ondervraging door bisschop Zanic van Mostar

-Ref . : “Die Wahrheit über Medjugorje” nr. 5, Bischof Zanic, Mostar, 1990

” Eine Reise nach Medjugorje” (nr. 6 °) p. 38-9

 

8 ° Continue ongehoorzaamheid van ‘zieners’ en Franciscanen van Med. tegenover hun bisschop van Mostar

-Ref . : www.cbismo.com/index.php?mod=vijest & vijest = 71; “Wonderen , … ” (nr. 5 °) p. 80-1; ” Eine Reise nach Medjugorje” (nr. 6 °) p. 70-5

 

9 ° Rebellie van vele Franciscanen (waaronder Medjugorjefans) tegen het decreet ” Romanis Pontificibus ” van  Paus Paulus VI uit 1975, betreffende de verdeling van de parochies.

-Ref . : ” Acta Ordinis Fratrum Minorum “, Roma, Curia generalis ordinis , II / 1989 p. 85-9

“La Face cachée de Medjugorje”, I.Sivric ofm ., Ed. Psilog , Québec, 1988, ISBN 2-921010-00-3 p. 106

 

10 ° ‘Ziener’ Vicka schrijft een brief aan een Nederlandse abt om geld te verdienen met een vals ‘bericht’ van de Gospa. Later regelrechte leugen door Fr.Slavko Barbaric over dit schandaal

.Ref . : “The Medjugorje Deception” (nr. 4 °) p.367 / 368

 

11 ° Fr.Slavko Barbaric (die in Medjugorje in ongehoorzaamheid aan zijn bisschop stierf) zei in de kerk van Medjugorje . : «Als ik je mijn zegen geef, is dit de zegen van de Gospa»

-Ref . : Ik hoorde dit zelf uit de mond van Fr.Slavko   in de kerk van Medjugorje .

 

12 ° Het menselijk onverklaarbare fanatisme en de vijandigheid van Medjugorjefans tegenover diegenen die hen niet geloven

-Ref . : dagelijkse ervaring

 

13 ° Emeritus Bisschop Gemma van Isernië , een van de Vaticaanse exorcisten, noemt Medjugorje  ‘het werk van de duivel en een schande voor de kerk ‘.

-Ref . : http://www.dailymail.co.uk/news/article-1023492/Vatican-denounces-groups-claim-seeing-Virgin-Mary-40-000-times-work-devil.html

 1dMark Waterinckx ,

Brugge / Vlaanderen -16 juli 2013 , Feest van Onze Lieve Vrouw van Mount Carmel

 

Bron: http://www.unitypublishing.com/Apparitions/Satanic%20Or%20Medjugorje.htm

 

6 reacties

 1. Ola!
  Boa noite
  Venho hoje dar meu depoimento para poder ajudar os amigos e amigas que necessitam de ajuda assim como eu precisei e preciso.
  Depois de muito desespero e muita procura achei a Mãe Helena que é realmente um anjo na minha vida, me ajudou no momento em que eu achei que não teria mais volta.
  Meu caso é o seguinte tenho um relacionamento com um rapaz a mais de um ano e quatro meses, de muitas idas e vindas, até que simplesmente um dia do nada ele resolveu terminar comigo sem motivos e sem falar coisas com coisas. Me desesperei e comecei a procurar alguém que pudesse me ajudar, encontrei Helena, que no mesmo dia me explicou tudo que estava acontecendo. Uma mulher fez um trabalho pra ele terminar cmg, por isso terminou sem falar coisa com coisa, no mesmo dia Helena já começou a me ajudar desmanchando o trabalho e no mesmo dia a noite ele voltou a falar cmg, com o passar dos dias voltou a ficar carinhoso e a ser como era, até mãe dele começar a querer cismar comigo onde mais uma vez Helena me ajudou, fazendo ela se acalmar e a me tratar bem. Não tenho nem palavras o suficiente para agradecer o quanto Helena tem me ajudado até hoje, não só no ramo amoroso mas tbem no profissional, passei por alguns problemas profissionais e fui ajudada pelas entidades e por Helena. E agora estou conseguindo tudo o que sempre quis, graças à ajuda e desempenho dela. Estamos juntos e tudo so melhora, tanto nossa história amorosa quanto na familiar, super unidos. Por isso tudo tenho um carinho enorme, como se fosse minha mãe, amiga e confidente. Venho indicar ela de todo coração, quem realmente procura uma mãe de santo honesta, compreensiva, bondosa,caridosa e sempre querendo ajudar quem precisa. Entre em contato com ela e peça ajuda. Whats dela: 55629559-0805 Mãe Helena

  Like

Laat een reactie achter op Meekers Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.