Het bedrog dat Medjugorje heet

In deze bijdrage een recensie van het pas verschenen boek The Medjugorje Deception en twee teksten over het bedrog van Medjugorje van Marioloog Mark Waterlinckx.

1

The Medjugorje Deception, Queen of Peace, Ethnic Cleansing and Ruined Lives (‘Het bedrog van Medjugorje, Koningin van de Vrede, Etnische zuivering en geruïneerde levens’) verbreekt de samenzwering van stilte die een van de grootste bedriegerijen van de 20e eeuw heeft omgeven. Het vertelt de volle waarheid. . . van de bloedige wreedheden tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de andere kant van de Verschijningsheuvel tot hun bloedige vervolg in de etnische zuivering van Mostars moslims met geld ingezameld door Medjugorje-groepen. De Medjugorje Deception is meer dan een boek; het is een geestelijk werk van barmhartigheid.

Beoordeling

“Michael Jones onderzoekt Medjugorje al tien jaar. Dit is zijn relaas van de gebeurtenissen in Medjugorje, de levens van de mensen die erdoor zijn veranderd, en de schandalen die daar hebben plaatsvonden.” Theology Digest.

“De zieners … hebben de illusie dat het uit de hemel is, terwijl de oorsprong ervan … onheilspellend, bovennatuurlijk kan zijn… De kracht van Jones ‘argument ligt in de opeenhoping van bewijs dat  de zieners, volgelingen en promotors van de verschijningen in en staat van illusie verkeren … Bisschoppen en priesters worden beoordeeld op hun aanvaarding van de verschijningen, in plaats van het omgekeerde. Dit maakt dat de … gelovigen openstaan voor elke vorm van vervalsing … Jones beschrijft talloze voorbeelden hiervan vanuit de Medjugorje-wereld met onderhoudende duidelijkheid. ” Pater Hugh Barbour, O. Praem, Chronicles.

Goed gedocumenteerde en diepgaande weergave van de politieke en etnische achtergronden van de Medjugorje-evenementen. Ik wil hieraan toevoegen dat ze een met veel succes afleiden zijn van de cruciale Boodschap van Fatima. De tegenstrijdigheden en theologische fouten van de berichten van de verschillende visionairs worden onthuld, evenals de twijfelachtige activiteiten van verschillende leidinggevenden. – Jim

Katholieken die nog steeds door deze fraude worden bedrogen, moeten dit boek lezen. Katholieken die door de nep-verschijning en het bijbehorende theater de boel geloofden, moeten dit boek lezen. Het is jammer dat zoveel mensen zijn misleid door deze doorzichtige nep. Het is ook jammer welke ellende het in veel gezinnen heeft veroorzaakt. Als persoon van gedeeltelijk Griekse afkomst, die rooms-katholiek is, doet het mij enorm pijn dat dit bedrog zowel de betrekkingen tussen Serviërs en Kroaten, als tussen orthodoxen en katholieken heeft geschaad.

Dank aan Mike Jones voor zijn reizen naar Kroatië, het achterhalen van de waarheid en die moedig vertellen.

Nu, voor de leugenaars en dwazen die hier zouden komen en nog steeds doen alsof dit ding geen nep was, google gewoon naar de “bisschop van Mostar-website” en zijn negatieve oordeel kan gemakkelijk worden gevonden. Einde verhaal. – Canisius

2

Vanuit Fatima worden tegenwoordig bedevaarten georganiseerd naar het niet-erkende ‘verschijningsoord’ Medjugorje in Joegoslavië. Marioloog Mark Waterinckx werd uitgenodigd om in Fatima uitleg te geven over wat echt gebeurt in Medjugorje.

Mark Waterinckx was van beroep lector chemie aan een Hogeschool in Brugge (België), onderzoeker in het Belgische Atoomcentrum in Mol en onderzoeker van uitvindingen in het ‘Institut International des Brevets’ in Den Haag (Nederland). Sinds 1970 kwam hij in contact met een heel andere wereld, de wereld van vele actuele ‘verschijningen’ en ‘wonde­ren’,  zoals San Damiano, Garabandal, don Gobbi, Little Pebble, en later ook Medjugorje. Hoe dat kwam?

Zijn vrouw genas volledig van een zwaar auto-ongeluk in 1969. Korte tijd later bleek een kloosterzuster voor haar genezing gebeden te hebben tot de nu heilig verklaarde Pater Pio. Maar deze kloosterzuster maakte hem ook bekend met deze en andere wonderlijke zaken, die later helemaal niet echt bleken te zijn. Zo kwam Medjugorje dus op zijn weg. En hij geloofde daar in.

In 1984 kwam hij voor de eerste maal in Medjugorje, en werd een grote propagandist voor dit ‘verschijningsoord’. Hij tolkte zelfs bijna alle ‘zieners’ in Medjugorje. Hij gaf tussen de 50 en 100 dia-voordrachten en, zoals de meeste mensen die in ‘Medjugorje’ geloven, sprak hij kwaad over de bisschop van Mostar die deze ‘verschijningen’ niet wilde erkennen.

Langzaam maar zeker echter komt er een deuk in zijn ‘Medjugorje-geloof’. Al sinds 1986 hoorde hij negatieve berichten over het immorele gedrag van leidinggevende paters francis­canen in Medjugorje. Pas later kon hij dit geloven, toen meerdere slachtoffers hem hun verhaal vertelden hoe ze seksueel werden aangerand door deze paters franciscanen.

Zijn ommekeer kwam definitief in 1997, toen in Capljina, 15 km van Medjugorje, een franciscaanse kerk dichtgemetseld werd om de bisschop van Mostar de ingang te beletten. Waterinckx ging op staande voet naar Capljina op onderzoek. Een van deze franciscanen zei hem ronduit: “Ik heb geen paus of bisschop nodig, de heilige Geest leidt mij.” Deze francis­caan hoorde biecht van pelgrims in Medjugorje, ondanks zijn suspensie… Dezelfde dag nog bracht Waterinckx verslag uit bij mgr. Peric, de bisschop van Mostar, in wiens bisdom Medjugorje ligt, en wel op 4 augustus 1997.

Al decennialang bleek in deze regio een strijd te heersen tussen rebellerende franciscanen en de officiële kerk van Rome en Mostar. Paulus VI had namelijk beslist dat de franciscanen de helft van hun kerken moesten overdragen aan de diocesane priesters van het bisdom Mostar.

Zowel de ‘verschijnende’ Gospa (O.L.Vrouw in het Kroatisch) als de franciscanen van Medjugorje steunden de rebellen tegen Paulus VI en de bisschop!

Na uit eigen ervaring, door contacten, boeken en internet ook over menige andere schandalige zaak met betrekking tot ‘zieners’ en paters te hebben vernomen was voor Waterinckx nu helemaal duidelijk dat dit niet van God kon zijn.

Welke zaken die Waterinckx de ogen hebben geopend of zich daarna afspeelden of aan het licht kwamen, worden hiermee bedoeld?

1.        Pater  Tomislav Vlasic heeft al vijf jaar voor het begin van de ‘verschijningen’ een kind verwekt bij een kloosterzuster. De uitgelekte liefdesbrieven tussen hem en de zuster getuigen van een satanische manipulatie. De ‘Gospa’ zei tegen de ‘zieners’ dat ze Pater Tomislav moesten bedanken, omdat hij hen zo goed leidde… Deze Pater Vlasic is door Rome tot de lekenstand teruggebracht!

2.        Bij het eerste vraaggesprek van mgr. Zanic in Mostar met de ‘zieners’ Mirjana en Ivanka werden deze al betrapt op … meineed!

3.        In 1981, gedurende de allereerste dagen in Medjugorje, heeft pastoor P. Jozo Zovko de ‘zieners’ langdurig ondervraagd. Zijn conclusie (op bandopname) luidde: “ U hebt satan gezien. Er is geen boodschap, er is geen teken.” Helaas, later speelde hij het spel mee…

4.        ‘Zienster’ Marija Pavlovic heeft zelf verklaard dat Pater Tomislav Vlasic haar manipu­leerde om een valse ‘boodschap’ te publiceren.

5.        ‘Zienster’ Vicka fabriceerde een valse ‘boodschap’ om (veel) geld af te troggelen van een abdij in Nederland voor de bouw van een hotel met 100 bedden.

6.        Alle ‘zieners’ leven in luxe in dit eens zo armoedige dorp in Herzegovina.

7.        De drie voornaamste leidende paters franciscanen zijn officieel bestraft door Rome:

a)  Pater Slavko Barbaric stierf in ongehoorzaamheid in Medjugorje, waar het hem verboden was nog te verblijven.

b) Pater Jozo Zovko werd gesuspendeerd, hetgeen nog tweemaal werd bevestigd.

c) Pater Tomislav Vlasic is uit de franciscaanse orde gezet en tot de lekenstand teruggebracht.

8.    Er is niets bovennatuurlijks in Medjugorje, volgens de inzake Medjugorje bevoegde bisschoppen Zanic en Peric en alle diocesane commissies. Ook de bisschoppenconfe­ren­tie van voormalig Joegoslavië heeft in 1991 niets bovennatuurlijks kunnen constateren inzake Medjugorje.

9.    In een 50-tal boeken en websites staan bewijzen over het heiligschennend bedrog van Medjugorje, bijvoorbeeld www.cbismo.com en www.marcocorvaglia.com/medjugorje-en/home.html

10.  In 2007 kwamen Italiaanse bisschoppen uit Toscane op ‘ad limina’-bezoek in het Vaticaan. Mgr. Amato, toen secretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer, vroeg hun de duidelijke afwijzing van Medjugorje in een preek van mgr. Peric uit Mostar in hun bisdomblad af te drukken, ter kennisname voor priesters en leken. Mgr. Levada, toen prefect van deze Congregatie, zei dat iedereen die in Rome informatie vraagt over Medju­gorje, verwezen wordt naar de bisschop van Mostar.

11.  In een brief van 22-7-1998 schreef kardinaal Ratzinger dat wat (positieve)  Medjugorje-aanhangers hem in de mond legden, pure verzinsels waren (‘frei erfunden’).

12.  Toen mgr.  Peric van Mostar in 2006 op ‘ad limina’-bezoek was bij Benedictus XVI, zei deze: “Hoe kan ook maar één mens aan zoiets (Medjugorje) geloven?”

13.  Op 29-8-2012, bij het feest van Johannes de Doper, zei hij: “Waarheid is waarheid. Men kan geen compromissen sluiten met de waarheid.”

Tot besluit: “Het ‘succes’ van Medjugorje is te wijten aan propaganda en manipulatie”. Dat hebben de bisschoppen van Mostar steeds gezegd. Het is te hopen dat de Vaticaanse commis­sie over Medjugorje de moed heeft de woorden van Benedictus XVI te volgen en te herhalen wat de bisschoppen van Mostar steeds hebben gezegd.

Mark Waterinckx, Fatima, 11 september 2012

Bron: https://stichtingvaak.blogspot.com/2012/10/voordracht-over-medjugorje-in-fatima.ht

3

De satanische oorsprong van Medjugorje

Enkele argumenten:

1 ° tijdens de eerste dagen in juni 1981, concludeerde Fr. Jozo Zovko na ondervraging van alle ‘zieners’: “Je hebt Satan gezien, niet de Gospa (O.L.Vrouw); er is geen teken, er is geen boodschap. “Deze woorden van de kapelaan van Medjugorje zijn opgenomen op de band en zijn in het bezit van de bisschop van Mostar. Ik heb de geschreven tekst. Later heeft pater Jozo de kinderen gemanipuleerd. Hij weigerde hun uitdrijving.

2 ° Ex-Franciscaan Tomislav Vlasic insinueert in een brief aan Rome dat zijn bisschop ‘een satan is’. Deze ex-franciscaan is ontmaskerd als satanist en ontslagen door Rome wegens seksuele aangelegenheden, manipulatie van het geweten, dubieuze mystiek, verdachte doctrines, ongehoorzaamheid, schisma en ketterij. Hij was de eerste spirituele leider van de ‘zieners’. De Gospa zei tegen de ‘zieners’: “Je moet Tomislav bedanken. Hij leidt je zo goed.”

3 ° Tomislav lacht voor zijn bisschop en ontkent het bestaan ​​van het dagboek van ‘ziener’ Vicka , dat schandalige ‘boodschappen’ bevat.

4 ° Tomislav schrijft sadistische manipulatieve ‘liefdesbrieven aan een franciscaanse non die zijn kind draagt’ ( eind 1976, begin1977)

5 ° In een officiële brief van 11-7-1988 zegt ‘zieneres’ Marija Pavlovic dat ze gemanipuleerd is door Tomislav om een ​​vals ‘bericht’ van de Gospa te verzinnen

6 ° ‘Ziener’ Mirjana   Hasan ziet een ‘verschijning’ van Onze Lieve Vrouw, vermomd als … Satan.

7 °   ‘Ziener’ Mirjana struikelt tijdens haar eerste ondervraging door bisschop Zanic van Mostar

8 ° Continue ongehoorzaamheid van ‘zieners’ en Franciscanen van Medjugorje tegenover hun bisschop van Mostar

9 ° Rebellie van vele Franciscanen (waaronder Medjugorjefans) tegen het decreet ” Romanis Pontificibus ” van  Paulus VI uit 1975, betreffende de verdeling van de parochies in Medjugorje.

10 ° ‘Ziener’ Vicka schrijft een brief aan een Nederlandse abt om geld te verdienen met een vals ‘bericht’ van de Gospa. Later regelrechte leugen door Fr. Slavko Barbaric over dit schandaal

11 ° Fr.Slavko Barbaric (die in Medjugorje in ongehoorzaamheid aan zijn bisschop stierf) zei in de kerk van Medjugorje: ‘Als ik je mijn zegen geef, is dit de zegen van de Gospa.

12 ° Het menselijk onverklaarbare fanatisme en de vijandigheid van Medjugorjefans tegenover diegenen die hen niet geloven

13 ° Emeritus Bisschop Gemma van Isernië , een van de Vaticaanse exorcisten, noemt Medjugorje  ‘het werk van de duivel en een schande voor de kerk ‘.

Mark Waterinckx ,

Brugge / Vlaanderen – 16 juli 2013 , Feest van Onze Lieve Vrouw van ‘de berg Karmel

Bron: http://www.unitypublishing.com/Apparitions/Satanic%20Or%20Medjugorje.htm

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.