Sluit u aan bij de Liga van Sint Petrus Damianus

De katholieke Amerikaanse onderzoekster Randy Engel is bekend van haar onderzoek naar de vreselijke seksuele misstanden onder de clerus. Ze publiceert artikelen en boeken daarover. Het bekendste is wellicht ‘The rite of sodomy. Homosexuality and the Roman Catholic Church.’

Tevens publiceert zij over de oplichtingspraktijken van Opus Dei, zie https://akacatholic.com/opus-dei-watch/

Ze schrijft ook geregeld columns voor de website Renew America, waarop u zich kunt abonneren: http://www.renewamerica.com/columns/engel

In dit jaar 2019 is zij overgegaan tot de oprichting van de Liga van Sint Petrus Damianus. Graag publiceren wij haar openingsbericht, waarin ze de katholieken wereldwijd verzoekt zich bij haar liga aan te sluiten. Bij dat verzoek sluiten wij ons graag aan. Stuur vandaag nog een e-mail in het Engels naar rvte61@comcast.net en meld u aan als lid. Ieder die zich in 2019 aanmeldt mag zich Stichtend Lid noemen, en zal betrokken zijn bij de opbouw en uitbouw van de liga. U kunt zich op de zeer lezenswaardige berichten van de liga abonneren door een e-mail te sturen naar mevrouw Engel op rvte61@comcast.net. De berichten zijn in het Engels.

Dierbare broeders en zusters in Christus,

Welkom bij  de Liga van de H. Petrus Damianus.

Tweeduizend negentien anno Domini is het jaar van de oprichting van de Liga.

Katholieken die zich in 2019 bij de Liga opgeven worden beschouwd als stichtend lid.

Het doel van deze overgangsperiode is om de structuur, en traditionele praktijken, het beleid en de programma’s van de Liga  te bepalen voorafgaande aan de stichting en de oprichting van een officiële website.

Zoals u misschien al weet, is het voornaamste doel van de Liga het bevorderen van grotere toewijding aan Heilige Petrus Damianus, een kerkleraar , en om zijn geschriften te promoten, vooral zijn Boek van Gomorra – een blauwdruk voor een morele en spirituelere vorm van Katholiek priesterschap en religieus leven. De Liga is ook toegewijd aan de versterking van het dagelijks geestelijk leven van zijn geestelijke en lekenleden,  onder de inspiratie en begeleiding van Sint Petrus Damianus.

Randy Engel

“Laat je leven altijd dienen als een getuige”

Een biografische schets van Sint Petrus Damianus

[Opmerking: het volgende is een kort verslag van het leven van Sint Petrus Damianus, een theologische reus en morele hervormer in de Middeleeuwen. In de komende 12 maanden gaan we zijn leven verkennen en werken met veel meer diepgang en intimiteit, maar voor degenen die alleen maar kennis maken met Petrus Damianus kan deze samenvatting dienen als een waardevolle introductie.]

Het lijkt erop dat wanneer de heilige moederkerk een grote behoefte heeft aan een speciaal soort heilige voor een bepaald tijdperk, God in Zijn oneindige genade nooit heeft gefaald die behoefte te vervullen. En zo werd in het jaar 1007 na Chr. een jongetje geboren in een nobele maar arme familie in de oude Romeinse stad Ravenna, die Kerkleraar zou worden, een voorloper van de hervorming door Hildebrand, en een sleutelfiguur in de morele en spirituele hervorming van de lakse geestelijkheid van zijn tijd.

De traditie leert ons dat de geboorte van Petrus Damianus in deze wereld in eerste instantie een onwelkome gebeurtenis was, die zijn toch al grote gezin overbelast en enigszins verbitterd heeft gemaakt. Hij was op jonge leeftijd wees. Zijn biograaf, Jan van Lodi, vertelt ons dat ware het niet vanwege de bekommernis van zijn oudere broer Damianus, een aartspriester in Ravenna, de jongen misschien zijn leven in de vergetelheid had geleefd als een varkenshoeder; maar God dacht daar anders over. Petrus’ aangeboren intellectuele talenten en opmerkelijke vroomheid in het licht van grote tegenslagen werden erkend door de aartspriester, die zijn jongere broer uit de velden plukte en hem eerst een uitstekende opleiding gaf in Ravenna, vervolgens in Faenza en uiteindelijk aan de universiteit van Parma. In ruil daarvoor erkende Petrus de liefdevolle zorg van zijn broer door Damianus als achternaam aan te nemen.

Hoewel hij uitblonk in zijn studie en snel in academische rangen steeg, voelde Petrus zich aangetrokken tot het religieuze in plaats van het universitaire leven. Zijn spiritualiteit zou gevormd worden door zijn liefde voor de Regel van Benedictusen, en zijn aantrekking tot de rigoureuze boetedoening en individualistische praktijken van St. Romuald.

In zijn late jaren twintig werd hij verwelkomd in de Benedictijnse kluizenarij van de hervorming van St. Romuald in Fonte-Avellena, waar hij uiteindelijk prior werd, een functie die hij tot zijn dood op 21 februari 1072 vervulde. Hij heeft ook gediend als kardinaal-bisschop van Ostia, een eer door Paus Stephanus IX aan hem gegeven in 1057. Hij onderscheidde zich door zijn grote leren en een schitterende kennis van de Heilige Schrift en met grote boetvaardige daden, die zowel dienden als een berisping en als een inspiratie voor zijn medemonniken en de seculiere geestelijken in een tijd waarin morele schanddrift in klerikale rangen endemisch was.

Owen J. Blum, OFM, zijn belangrijkste vertaler en biograaf in onze tijd, merkt in een van zijn vele werken over de kluizenaar-monnik  op dat voor de grote heilige het geestelijke leven in de eerste plaats een leven van gebed was, van boete en penitentie. Petrus Damianus promootte en beoefende ook een speciale toewijding aan de Heilige Maagd.

De twee kenmerken van de leringen van de heilige monnik over het spirituele leven waren zijn grote haat tegen de zonde en zijn fundamentele en allesoverheersende interesse in de spirituele vooruitgang van het katholieke priesterschap. Zoals Blum zegt, “Petrus Damianus dacht aan het priesterschap als een orde van de grootste waardigheid. Inderdaad, het was de verheven adel van dit ambt die ervoor zorgde dat hij in zo akelige bewoordingen sprak met priesters die hun positie vergaten en hun ziel bezoedelden met onstandvastigheid. ‘

Petrus Damianus toonde opmerkelijk inzicht in het belang van voorbeeldig bisschoppelijk leiderschap. Hij verklaarde dat “het voorbeeld van een deugdzaam leven” overgaat van “de vorsten van de kerk naar alle lagen van de geestelijkheid en leken.” De heilige monnik was evenzeer nadrukkelijk op de het aangeven van onwaardige priesters bij de plaatselijke bisschop.

Een groot deel van het succes van zijn programma van geestelijke morele hervorming was te danken aan het feit dat Petrus Damianus zijn eigen inspanningen nauw kon koppelen aan die van het pausdom. Inderdaad, zijn wijze raad en diplomatieke vaardigheden werden gebruikt door een lange opeenvolging van pausen.

Petrus Damianus stierf in de geur van heiligheid op 22 februari 1072 , in zijn zesenzestigste jaar in Faenza, terwijl hij terugkeerde naar Rome van een pauselijke missie naar Ravenna. Hoewel hij nooit formeel heilig verklaard is , werd hij meteen na zijn dood vereerd als een heilige en is er een cultus in Faenza, Fonte-Avellana, Monte Cassino en Cluny tot op de dag van vandaag.

Door de eeuwen heen is zijn lichaam zes keer verplaatst , elke keer naar een mooiere omgeving . In 1898, vond Petrus Damianus ’s zijn laatste rustplaats in een mooie kapel gewijd aan de heilige in de kathedraal van Faenza, de zetel van de bisschop van Faenza-Modigliana.

[Voor meer informatie over het leven van Sint Petrus Damianus, zie New Advent Catholic Encyclopedia , “St. Peter Damian,” door Leslie A. S T. L. Toke (getranscribeerd door Joseph C. Meyer) pp. 1-2 , op http://www.newadvent.org/cathen/11764a.htm.]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.